17 câu trắc nghiệm: dân cư nam á chủ yếu theo tôn giáo nào?

Câu 1: Dân cư ở khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Hồi giáo

B. Do Thái giáo

C. Phật giáo

D. Ki-tô-giáo

Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo đạo Hồi. (xem sgk Địa lí lớp 11 trang 29) => Chọn đáp án A

Câu 2: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo, Hồi giáo.

B. Phật giáo, Hồi giáo.

C. Hồi giáo, Thiên Chúa giáo.

D. Thiên Chúa giáo, Phật giáo.

Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo. Ngoài ra còn theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo,…

Chọn: C.

Câu 3: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo

D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 4: Dãy Hy-ma-lay-a nằm ở phía nào của Nam Á ?

A. Đông B. Bắc C. Nam D. Tây

Lượng mưa Nam Á phân bố không đều cho nguyên nhân nào chủ yếu ?

A. Địa hình B. Vị trí C. Gió D. Dòng biển

Tôn giáo chủ yếu của dân cư Nam Á ?

A. Hồi giáo B. Thiên Chúa giáo C. Ấn Độ giáo D. Phật giáo

Câu 5: Cảnh quan chủ yếu của khu vực Nam Á là: 

A. Hoang mạc và bán hoang mạc

B. Núi cao

C. Rừng nhiệt đới ẩm

D. Xavan và cây bụi

Câu 6: Dân cư Nam Á phân bố chủ yếu ở ?

A. Đồng bằng Ấn-Hằng, thung lũng

B. Đồng bằng Ấn-Hằng, Sơn nguyên Đê-can

C. Chân núi Hy-ma-lay-a, đồng bằng Ấn-Hằng

D. Đồng bằng Ấn-Hằng, ven biển.

Câu 7: Dân cư Nam Phi chủ yếu theo tôn giáo:

A. Hồi giáo.

B. Phật giáo.

C. Thiên chúa giáo.

D. Bà La Môn.

Dân cư Nam Phi chủ yếu là người da đen (Nê-gro-it), người da trắng (Ơ-rô-pê-ô-ít) và người lai, phần lớn theo đạo Thiên Chúa. Chọn: C.

Câu 8: Dân cư Châu Á ít tập trung ở những khu vực nào?

A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

B. Nam Á, Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á, Trung Á và Tây Nam Á

D. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á.

Dân cư Châu Á ít tập trung ở những khu vực Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á. Chọn: C.

Câu 9: Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Nê-grô-it

B. Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it

C. Ô-xtra-lô-it, Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it

Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it . Chọn: C.

Câu 10: Quốc gia đông dân nhất châu Á là:

A. Trung Quốc

B. Thái Lan

C. Việt Nam

D. Ấn Độ

Quốc gia đông dân nhất châu Á là Trung Quốc. Chọn: A

Câu 11: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

A. Chuyển cư

B. Phân bố lại dân cư

C.Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

D. Thu hút nhập cư.

Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình . Chọn: C.

Câu 12: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á . Chọn: B

Câu 13: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á . Chọn: C.

Câu 14: Dân cư Nam Phi chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Đạo giáo

B. Ấn Độ giáo

C. Hồi giáo

D. Thiên Chúa giáo.

Dân cư Nam Phi chủ yếu theo Hồi giáo. Chọn: C

Câu 15: Phần lớn diện tích Nam Phi nằm trong môi trường khí hậu nào?

A. Hàn đới

B. Ôn đới hải dương.

C. Ôn đới lục địa

D. Nhiệt đới.

Phần lớn diện tích Nam Phi nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới. Chọn: D

Câu 16: Nền kinh tế Bắc Phi phát triển chủ yếu dựa vào:

A. Phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp.

B. Thu thuế giao thông hàng hải qua kênh đào Xuy-ê.

C. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, phốt phát và du lịch.

D. Phát triển cây lương thực và cây công nghiệp ở các ốc đảo.

Nền kinh tế Bắc Phi phát triển chủ yếu dựa vào Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, phốt phát và du lịch. Chọn: C.

Câu 17: Cho các nhận định sau:

1. Thời cổ đại Tây Nam Á có nhiều quốc gia có nền văn minh rực rỡ.

2. Tây Nam Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo.

3. Số ít dân cư Tây Nam Á theo đạo hồi.

4. Những phần tử cực đoan của các tôn giáo góp phần bảo vệ hòa bình.

Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Trong các nhận định trên, có 2 nhận định đúng. Chọn: B

Giải thích:

– Nhận định đúng là 1 và 2.

– Nhận định 3 sai vì: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo Hồi.

– Nhận định 4 sai vì: Những phần tử cực đoan của các tôn giáo góp phần mất ổn định trong khu vực.

Le Quan

Pewpew không phải là pewpew trâm anh nhé. Pewpew là biệt danh của Lê Quân, một game thủ trứ danh trong bộ môn Liên minh huyền thoại. Anh chàng đã đạt được một số giải thưởng tại những giải đấu không chuyên. Hiện tại Lê Quân là cộng tác viên tại chuyên trang game Editlife, những chia sẻ của Lê Quân về thủ thuật game được nhiều bạn đọc đánh giá cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *